مطالب


کارگاه  سه روزه « PTSD سندروم استرس پس از ضایعه» باحضور نمایندگانی از 14 کشور دوست و همسایه به همت دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

کارگاه سه روزه « PTSD سندروم استرس پس از ضایعه» باحضور نمایندگانی از 14 کشور دوست و همسایه به همت دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. خبر

۱۳۹۸/۰۳/۲۹
کارگاه سه روزه PTSD «سندروم استرس پس از ضایعه» با حضور نمایندگانی از ۱4 کشوردوست و همسایه ، معاونان...