آدرس و تلفن

خیابان پیروزی - سه راه سلیمانیه - جنب مخابرات - بیمارستان فجر ارتش جمهوری اسلامی ایران

تلفن : 38241-021